1. Betaling

- De fakturen zijn kontant betaalbaar.
* Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd zijn boven een schadevergoeding van 15 % op het faktuurbedrag met een minimum van 25 Euro.

2. Leeggoed

De flessen, bakken, vaten en paletten blijven eigendom van de brouwerij
- Het leeggoed wordt enkel teruggenomen ingeval de flessen zich in hun oorspronkelijke bakken bevinden.
- Het leeggoed wordt aangerekend aan de waarborgsom die van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering van de bestelling.
- In zoverre het leeggoed niet binnen de 60 dagen teruggestuurd wordt zat het aan de kostprijs gefaktureerd worden.
- Leeggoed wordt teruggenomen onder voorbehoud van controle.

3. Bewaring van het bier

- Tijdens het vervoer moet het bier tegen rechtstreekse bestraling van de zon afgeschermd worden.

- Het moet beschut worden tegen warmte en koude en bij een temperatuur tussen 5 en 15 °C in een donkere ruimte bewaard worden.

4. Klachten

Geen enkele klacht betreffende de geleverde waren zal aanvaard worden na de 30e dag te rekenen vanaf de levering.
- Hoeveelheden van minder dan één bak of minder dan 30 liter voor vaten zijn niet vatbaar voor klachten.

5 Bevoegdheid

- Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

6.

Alle goederen blijven eigendom van de brouwerij tot de volledige betaling van de factuur. De brouwerij behoudt zich het recht van terughaling bij niet betaling.

Averbode
nl
Om deze website te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder